Къумукъ Тил

Къумукъча-Орусча Сёзлюк

Бургьан Баммат ва Нурмугьаммат Гьажиагьмат ортакъ гюч салгъанын саялы 2013 йыл чыкъгъан янгы Къумукъча-Орусча Сёзлюк (18 минг сёз) сайфабызгъа къошулгъан эди. Бу сёзлюкню чыгъыву булан янгылыкъ геле: излев учун гьали кирил алифбадан къайры Истанбул тюрк тилде йимик латин алифба да къолланып бола. Мунда чыгъарылгъан версия басма чыгъарывдан айрыла: буну ичине басма версияны мугьаррирлери этген тюзелтивлер гирген, тек биз дагъы да бажарагъан ерлерде маддаланы артыкъ онгарып онгача иш этген эдик. Буса да, бары хаталардан тюзелтип гьали де бажармадыкъ, хаталар табылып бола. Янгылышлар къаршы болса, "Гери байлав" фёрмеден таба бизге хабар берме тилейбиз.