Къумукъ Тил

Къумукъ тил, 22 кюржан 2024

Къумукъ тилден орусчагъа ва терсине таржумасын билмек учун «Сёзлюклер» бёлмеге къарагъыз. Сёйлешивде кёп къолланагъан жумлаланы — мисал учун, «Нечиксен?», «Атынг кимдир?» ва шогъар ошашлы — «Орусча-Къумукъча Жумла Китапда» тапмагъа ярай, билим китапланы къоллап оьзбашына тилни уьйренме де ярай. Къумукъ гьайбатлы чебер адабият асарланы тапма учун «Китапхана» бёлмеге гиригиз. Сийрек къолланагъан сёзлени билме учун — бизин Telegram каналыбыз. Хош гелдигиз!

Янгы китаплар | Барысына къарамакъ

Ахырынчы янгылыкълар | Архив

Эревюл янгыртыв / 14.03.19

Бизин проектибизде бугюн бир уллу иш болгъан — Grav CMS'гъа (Content Management System, Ичделик Юрютюв Системге) гёчювю. Тарихибиз гиччи ва гьар янгыртыв къол булан этилеген статик… Охувну узатмакъ

Сес ва Транслитерация / 15.06.18

Бугюн эки яхшы сююнч хабар бардыр! Биринчиси, китапханабызда чебер адабияты къумукъ латин языв низамы булан ачыкъ: транслитерация навигация панелдеги тюймеге басмакъ булан ягъыла… Охувну узатмакъ