Къумукъ Тил

Сопоставительная грамматика (Teñleşdİregen Grammatİka)

Bizin qumuq til uçun yañı proyektibizde birinçi kitap çığarabız. Şo da Nurahmat Ölmesni «Сопоставительная грамматика русского и кумыкского» (Orus wa Qumuq Grammatikanı Teñleşdiregen kitap) degen asarı — qumuq tilni çetim axtarıwudur, wa tilni üyrenip başlayğanlağa yaxşı bir qılawuzdur. Bu kitap qumuqça az-maz bilegenlege wa sawatnı artdırağanlağa çiñ de layıqlı yarajaq.