Къумукъ Тил

Орусча-Къумукъча Жумла Китабы

Абдулгьаким Аджини ва Къалсын Къадыр-Аджини 1992 йыл басылгъан, бусагъатгъа ерли интернетде тек биринчи бёлюгю гёрсетиле болгъан, Орусча-Къумукъча Жумла Китабыны толу версия сайфабызда чыгъарылгъан. Къастыбыз — ону башгъа тюрлю жумлалардан дагъы да толтурмагъа. Башгъа жумлаланы гёрмеге сюе бусагъыз, сиз бизге хабар берип биз сёзлюкню янгыртарбыз.