Къумукъ Тил

Янгы Илму Китап

Билим гюнге байлавлу бары къумукъ тилни сюегенлеге савгъатдыр! Нурмугьаммат Гьажиагьматны къужурлу «Словоизменительные категории имени и глагола в кумыкском языке» (Къумукъ тилде сёзалышдырагъан исму ва ишлик категориялар" деген китабы сайфабыздадыр. Шу китап халкъ яшав сёйлевден уьлгюлер булан толтурулгъан, ва оьзбашына къумукъ тилни уьйренеген адамлагъа тарыкъ болур. Ондан къайры да, орусча уьйренеген къумукълагъа тарыкъ болса да ярай.