Къумукъ Тил

Къумукъ Тилни Дарслары

Бу заман янгы къумукъ мадани къурумну онгармакъ учун иш юрютюлюп башлангъан, ва ону бир бёлюгю къумукъ тил дарслар болса ярай. Дарсланы уста муаллим юрютежек. Тилейбиз, сизге яда сизин танышлагъа бет-бетге тилни уьйренме шавкълу болса, дарсланы Рамазан Алпавут онгарывчусуна билдирип къоюгъуз. Ону булан alpautov@inbox.ru адреси табакъ байлав тутма ярай, яда сайфабызны гери къатнав фёрмесин толтуруп. Соравлагъызны берме ва бу хабарны яйма да уялмагъыз. Иштагьлыланы санаву артгъан сайын, булай дарслар онгарылажакъны имканлыгъы артар.