Къумукъ Тил

Къумукъ Тилни Дарслары

Маскевде къумукъ тилге уьйретеген дарслар онгарылып башлагъанлар. Биринчи дарс — 22 Чилле 2014 йыл белгиленген. Шуан дарс жедвели гьазирлене тура, къарал булан жумада эки керен онгарылар, метро Сокол токътатышдан йыракъ тюгюл, адреси Ленинградский проспект, бина 80. Айырымланы дарсланы Рамазан Алпавут юрютювчюсюнден сорамагъа ярай, ону булан alpautov@inbox.ru адреси табакъ байлав тутуп боласыз, яда гери къатнав фёрмеден табакъ. Фёрмени толтурагъанда чалт байлав учун телефонугъузну нёмюрюн язмагъа унутмагъыз ва борчлу кюйде янгылыш болмас учун ону гене тергегиз. Бары бизин сайфабызгъа гелегенлени шо дарсларда гёрмеге хош болурбуз!