Къумукъ Тил

Дюнья не этсек тюзелир? Жыйым

Уллу къумукъ язывчу ва ярыкъландырывчу Яхсайлы Нугьай Батырмурзаны (1865-1919 йй.) бу китабына ону бары да назму, насру ва публисистик асарлары жыйылгъан. Китап язывчу тувгъанлы 150 йыл битегенлик булан байлавлу чыгъарыла.

Китапны охумакъ...