Къумукъ Тил

Onlayn Kİtapxana

www.til.im sayfa «Kitapxana» bölmesinde tilni üyremekni xıylı artıq tınçlaşdırağan yañı imkänlıqlanı aça. Halidenoq bizin sanlı (raqımlı, dijital) kitapxanadağı har qaysı kitabını «onlayn» oxumağa imkänlıdır, wa bir sözge bassa onu mühletli tarcumasın görmege bolar, demek:

Yañı oxuw küynü sayalı «Geri baylawlıq» förmeden sizden gelegen barı takliflege wa oylağa şatbız!