Къумукъ Тил

Имянаречение у кумыков (Qumuqlarda At Tağıwu)

Qumuq at taqmaqnı üstünde gözel bir kitabı hazirlengendir. Bir tek tilni üyrenegenlege paydalı bolmaqdan qayrı, bu kitap bütün türk atlanı eniwü bulan, olanı añlatıwu wa tarixi bulan iştahlılağa payda geltirer. Wa yaşlağa at tağağanlağa tarıq bolur. Köp şawqlu wa tınç oxulağan kitabdır.