Къумукъ Тил

Yırçı Qazaqnı Asarlarını Sözlügü

Xalq awuz yaratıwçuluğu

Yırçı Kazak’ın Sİbİrya Mektupları