Къумукъ Тил

Сборник и словарь произведений Ирчи Казака

Йырчы Къазакъны яратывчулугъуну гьакъында ва ону къумукъ адабиятда гёрмекли оьр ери, къумукъ тилни энциклопедиясы даражадагъы лексикасы тилибизни сакъланыву ва оьсювю учун пайдасыны агьамиятын ташдырмагъа сюемен ва шаирни оьз миллети учун зор уллу-уьйкен варислигини хадирин билип, гележекде де иш гёрмекни ёрайман.

Шаирни энниден сонг чыгъажакъ китабында шу оьрдеги эсгеривлеге агьамият берип, тийишлилерин къоллап, тийишсизлерин гери уруп, инкар этип чыгъарса, китабы бир хыйлы кемчиликлерсиз болар эди.

Бир хыйлы къумукъ муаллимлени ва саяв охувчуланы атындан пенсионер муаллим Ибадулла Гьажи.

Читать книгу...